Browsing Tag

e Latih

Hab e-LATIH sediakan kursus latihan percuma

6 FEB: Bagi membantu rakyat Malaysia dalam tempoh sukar akibat pandemik COVID-19, Kementerian Sumber Manusia (KSM) menerusi Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)